Vzhledem k ukončení činnosti společnosti DL–SYSTEM s.r.o.,
přebírá její výrobní a prodejní sortiment společnost HELIO, spol. s r. o.